ThinkSo – unikalus socialinio verslo gaminių ir paslaugų katalogas


Jame kiekvienas produktas prisideda prie Lietuvos socialinės, aplinkosauginės arba ekonominės gerovės kūrimo.

Mes esame „ThinkSo“

Mintis sukurti ThinkSo svetainę gimė iš noro padėti socialiniams verslams ir jų produktams įsitvirtinti Lietuvos rinkoje bei tikslo skatinti atsakingo vartojimo kultūrą visuomenėje. Pirmosios šios idėjos įgyvendinimo užuomazgos buvo 2012 m. įgyvendintas "Gerų darbų aukcionas", tapęs pirmąja erdve, kurioje nevyriausybinės organizacijos bei socialiniai verslai galėjo pristatyti savo prekes ir paslaugas šalies gyventojams. Šis projektas bei kitos tuo metu vykdytos socialinio verslo skatinimo programos parodė, jog viena svarbiausių socialinių verslų probleminių sričių yra finansinių resursų stoka verslo administravimo bei marketingo išlaidoms.

Reaguodami į šias tendencijas, 2016 m. sukūrėme ThinkSo elektroninę parduotuvę, kuri suteikė socialiniams verslams platformą ne tik pozicionuoti savo produkciją, bet ir sekti bei valdyti savo pardavimus. Toliau aktyviai dirbdami socialinio verslo srityje reaguojame į rinkos pokyčius bei šiais, 2018 metais, pertvarkome ThinkSo svetainę į socialinio verslo produktų katalogą, apjungiantį visus Lietuvos socialinius verslus bei socialinio verslo iniciatyvas kuriančias kaimo bendruomenes ir NVO organizacijas.

Mūsų tikslai

Poveikis

Telkiame socialinių verslų bendruomenę bei palaikome produkciją, kuri tausoja aplinką, mažina socialinę atskirtį bei prisideda prie didesnio vietos gyventojų įdarbinimo. Padedame socialiniams verslams pamatuoti ir įvertinti savo kuriamą socialinį, aplinkosauginį ar ekonominį poveikį bei informuojame visuomenę apie jų kuriamus pokyčius.

Kuo svarbus socialinis verslas?

Socialinis verslas - "aukso vidurys" tarp įmonių socialinės atsakomybės ir nevyriausybinės organizacijos (NVO). Tai unikalus veiklos modelis, apjungiantis geriausias abiejų pusių savybes - finansinį tvarumą bei socialinio, aplinkosauginio ir/arba ekonominio poveikio kūrimą. Socialinis verslas vykdo komercinę veiklą, kuria konkurencingus produktus ir gauna už juos pajamas. Uždirbtas pelnas leidžia verslui tęsti savo veiklą bei užtikrinti tvarų visuomenės problemos sprendimą.

Daugiau informacijos apie socialinį verslą galite rasti čia.
ThinkSo kataloge rasite visą informaciją apie Lietuvos socialinio verslo bendruomenės kuriamus produktus (gaminius bei teikiamas paslaugas), galinčius patenkinti tiek individualių, tiek verslo klientų poreikius.

Kodėl verta įsigyti ThinkSo esančius produktus?

1.
Investuoja į realius pokyčius. Pirkdami ThinkSo katalogo prekes gaunate ne tik kokybišką produktą, bet ir prisidedate prie realių socialinių, aplinkosauginių, ekonominių problemų sprendimo.
2.
Kaip ir mes, skatinate smulkaus ir vidutinio verslo vystymąsi. Kataloge Jums siūlomos prekes - tik iš socialinio verslo, kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų rankų.

Papildoma vertė verslo klientams:

1.
Žinote, į ką investuojate. Naršydami kataloge visad matysite, prie kokių pokyčių prisidėtumėte užsisakę vieno ar kito socialinio verslo gaminį ar paslaugą. Nusprendę įsigyti pasirinkto socialinio verslo produkciją, galėsite panaudoti šiuos duomenis Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ar tvarumo ataskaitose.
2.
Investuodami į socialiai atsakingus produktus akcentuojate savo įmonės vertybes. Atsakingas produktų pasirinkimas gerins Jūsų įmonės reputaciją, prisidės prie patikimų, lojalių partnerių ir klientų rato didinimo.

Tapkite ThinkSo bendruomenės dalimi

ThinkSo platforma sukurta pagal jaunimo strateginių partnerysčių projektą Making Good Deeds Profitable (Nr. 2014-1-LT02-KA205-000436), finansuotą Europos komisijos programos Erasmus+. Programą Lietuvoje administruoja Jaunimo tarptautinė bendradarbiavimo agentūra.
ThinkSo -  socialinio verslo akseleratoriaus „Socifaction“ projekto dalis, kurią rengia būrys organizacijų:  „NVO Avilys”, VšĮ „Geri Norai LT”, kūrybinė agentūra „Not Perfect Riga” bei socialinio verslo vystymo konsultantai „Red Ochre Ltd”.
Partneriai

Kūrybinė komanda

Andželika Rusteikienė
Ambasadorė
Jurgita Ribinskaitė - Glatzer
Ambasadorė
Renata Matkevičienė
Ambasadorė
Monika Stankevičiūtė
Ambasadorė
Arūnas Survila
Ambasadorius
Silvija Kalinauskaitė
Projekto koordinavimas ir vykdymas
Ieva Savickaitė
Projekto koordinavimas ir vykdymas